Felhasználási

feltételek

Általános szerződési feltételek

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: StatCog Informatikai Kft.

A szolgáltató székhelye: 8614 Bálványos, Petőfi Sándor utca 21.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: honlap[at]statcog.eu

Honlapja: statcog.eu

Cégjegyzékszáma: 14-09-318190

Adószáma: 29158188-2-14

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

A tárhely-szolgáltató adatai: Google Cloud EMEA Limited; 70 Sir John Rogerson's Quay, D02 R296, Dublin 2, Dublin, Ireland

Alapvető rendelkezések

Ön a weboldal használata előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek 2021.06.10-től a visszavonásig hatályosak, módosításuk jogát a Szolgáltató fenntartja. Az Általános Szerződési Feltételek bárminemű változtatásáról vagy visszavonásáról azonnal lehet értesülni a statcog.eu/egyebek/aszf címen.

1.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.4. Felhasználó köteles az oldalt rendeltetésszerűen és ésszerű keretek közt használni.

Adatkezelési szabályok

2.1. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a statcog.eu/egyebek/adatkezeles címen.

Vegyes rendelkezések

3.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Kaposvári Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2021.06.10